INŠTALÁCIA TAP

1. Pripojené

2. Stabilizujte betón

3. Použite nasledujúci deň

Zavedením záhradného kohútika GALLO sme chceli byť čo najrýchlejší a najjednoduchší. Okolo 40 cm dlhej vodovodnej rúrky musí byť betón do výšky 5 až 10 cm od dna stĺpa. Asi po pol hodine by ste mali skontrolovať, či sa nepohybuje, a v tomto svetle môžete opraviť svoju prácu pri betonáži.